Beauty By Cansu Yılmaz Güzellik Merkezi olarak kişisel verilerinizin ve bilgilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre firmamız “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. İlgili kanunda belirtilen Veri Sorumlusunun temel görev, sorumluluk, yetki ve yükümlülüklerine göre firmamız, kişisel verilerinizin korunması ve güvence altına alınması adına etik prensipleri gözeterek hizmetlerini sürdürür.

Ayrıca firmamız, iş amacına uygun şekilde kişisel verileri; aktarma, sınıflandırma, kullanma, açıklama, devretme, kaydetme, teyit etme, saklama veya güncelleme yöntemleriyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından Veri Sorumlusuna verilen “Kişisel Verilerin İşlenmesi” yetkisini kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Beuty By Cansu Yılmaz Güzellik Merkezi, ilgili kanunun ilgili hükümlerine göre kişisel verilerinizi; hukuka ve/veya yasalara aykırı olarak gerçekleşebilecek olası işlemleri önleme ve kişisel bilgilerinizi saklı tutarak muhafaza etme kapsamında gerekli tüm tedbirleri; teknik, idari ve yasal boyutları gözeterek almıştır.

Beauty By Cansu Yılmaz Güzellik Merkezi, KVKK’nın ilgili hükümlerine göre sahip olduğu Veri Sorumlusu sıfatıyla müşterilerinin verilerini, zorunluluk hallerinde adli veya idari birimlere ya da kolluk kuvvetlerine teslim etmek ve firma çıkarlarını gözeterek muhafaza etmek adına işleme yetkisine sahiptir. Söz konusu kanunda belirtilen hükümlere göre verileriniz; ses ya da görüntü kayıtları, T.C. kimlik numarası, isim ve soy isim, e-posta adresi bilgisi, imza, çerez kayıtları gibi temel bilgiler -burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla- araçlar kullanılarak işlenir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Beauty By Cansu Yılmaz Güzellik Merkezi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun verdiği Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi şu amaçları gözeterek işler;

 • Firmamız tarafından sunulan tüm hizmetlerden en etkili şekilde tüm müşterilerin faydalanabilmesi amacıyla; firma hakkındaki görüşlerinizi almak, geri bildirimlerinizi saklamak, pazarlama faaliyetlerini yönlendirmek, ilgili departmanlara veri akışını sağlamak, firma stratejilerinin belirlenmesi
 • İletişim ve etkileşimle ilgili her türden temel bilgi gerekliliklerinin karşılanması
 • Adres, kimlik ve iletişim bilgilerinin teyit edilmesi
 • Firmamızın gerçekleştirdiği güncellemeler hakkında bilgi aktarımının sağlanması
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve pazarlama faaliyetleri kapsamında müşterinin iletişim ağı hakkında analizlerin yapılabilmesi
 • Yasaların firmamıza sağlamış olduğu hakları korumak, güvence altına alınması
 • Sunulan hizmetler hakkında detaylı müşteri geri bildirimlerinin toplanması
 • Web sitemizin ziyaretçilerinin güvenliğinin sağlanması
 • İnsan kaynakları yönetim politikamızın uygulanması

Kişisel Verilerin İşlenmesinden Doğan Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanununu 11. Maddesinde açık olarak müşterilerin/ziyaretçilerin kişisel verilerin işlenmesinden doğan hakları belirlenmiştir. İlgili kanunun belirtilen maddesine göre kişisel verilerinizin işlenmesinden doğan yasal haklarınız şu şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında detaylı bilgi sahibi olma. Gerekli enformasyonu firma yetkililerine ulaşarak edinebilme
 • İşlenen bilgileriniz hakkında; kullanılan yöntemler, bilgilerin niteliği ve içeriği hakkında bilgi talep etme
 • Kişisel bilgilerinizin işlenme amaçları hakkında detaylı bilgi sahibi olma ve söz konusu verilerin amaçlarına uygun şekilde kullanıldığını teyit etme ya da denetleme
 • Verilerinizin yurtdışı ya da yurtiçi fark etmeksizin üçüncü şahıslarla paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda bilgi talep etme. Paylaşılıyorsa kimlerle paylaşıldığı konusunda bilgi isteme
 • Kişisel verilerinizin yanlış işlenmesi ya da olası bir aksaklık ortaya çıkması halinde verilerinizin düzeltilerek revize edilmesini talep etme
 • İlgili kanunun 7. Maddesinde belirtilen esaslara göre kişisel bilgileriniz ve verilerinizin kalıcı ya da geçici olarak silinmesini isteme
 • Otomatik ya da elle gerçekleşen her türden işleme sonucunda olası zararla karşılaşmanız halinde bu zararın telafisini talep etme

Gibi haklar, KVKK kapsamında sahip olduğunuz temel haklardır ve Beauty By Cansu Yılmaz Güzellik Merkezi tarafından güvence altına alınmıştır. Talep etmeniz durumunda firmamıza başvurarak belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Menü